کلاه گوچی رنگی

  • بدون نوار،مارك رنگي
  • پشت كلاه توري
  • ❌مناسب دور سر ٤٢-٥٤سانت❌