ژیله بافت شاین دار دخترانه

  • ❌مناسب ٦سال تا ١٥سال❌
  • سايز١٢٠ : پهنا:٤١/قد:٤٤/استين:٣٤
  • سايز١٣٠: پهنا:٤٢/قد:٤٧/استين:٣٦
  • سايز١٤٠: پهنا:٤٤/قد:٤٩/استين:٣٨
  • سايز١٥٠: پهنا:٤٦/قد:٤٩/استين:٤١
  • سايز١٦٠: پهنا:٤٨/قد:٥٣/استين:٤٣