مینی بگ

  • ابعاد : ١٠*١٠
  • به اندازه دوتا شكلات جا داره
  • و فقط تزييني است😉