کلاه گوچی ساده

  • بدون نوار،مارك گوچي
  • ❌مناسب دور سر ٤٢-٥٤سانت❌