شنل بافت کلاهدار

  • سايز١-٢سال : قدشنل:٣٤سانت
  • سايز٣-٤سال : قدشنل:٤٠سانت
  • سايز٤-٥سال : قدشنل:٤٧سانت