شلوارک زاپدار کمری

  • داخل كمر رگلاژ داره
  • تا شلوارك باز ميشه
  • قد شلوارك بدون باز شدن تا شلوارك در نظر گرفته شده
  • سایز٢-٣سال :دوركمر:٥٢/قد:۲۵
  • سایز٣-٤سال :دوركمر:٥٤/قد:۲۷
  • سایز۴-٥سال :دوركمر:٥٦/قد:۳۰
  • سایز۵-٦سال :دوركمر:٥٨/قد:۳۳
  • سایز٧-٨سال :دوركمر:٦٠/قد:۳۶
  • سایز۹-١٠سال :دوركمر:٦٢/قد:۳۸